Sådan bekæmper du plantesygdomme i haven (Gartnerens guide)

Bekæmpelse af plantesygdomme i haven bør (selvfølgelig) tage udgangspunkt i hvilken sygdom planten har. Du skal derfor først finde ud af hvilken plantesygdom der er tale om, så du efterfølgende kan bekæmpe den korrekt. Bliv klogere på de forskellige sygdommes kendetegn og hvordan de bekæmpes lige her i artiklen.

Af Haveentusiast
Indholdet er opdateret onsdag d. 9. juni 2021 og er oprindeligt udgivet fredag d. 4. juni 2021.

Hvad er plantesygdommens kendetegn, og hvordan bekæmper og forebygger jeg den?

For at kunne bekæmpe og forebygge plantesygdomme, kræver det, at du ved hvilken sygdom planten har. Du er derfor først og fremmest nødsaget til at finde ud af, hvad planten fejler.

Nedenfor får du et par tips til, hvordan du kan kende, forebygge og bekæmpe de mest almindelige plantesygdomme i danske haver:

  • Meldug
  • Gråskimmel
  • Rustsvampe
  • Stråleplet
  • Ildsot
  • Æble- og pæreskurv

Meldug

Meldug er en form for svamp, der ofte rammer de planter, der har det lidt for varmt og tørt. Melduggen kan angribe næsten alle plantearter, men ses især på roser og frugtbuske rundt omkring i haven.

Kendetegn på meldug - Meldug er nem at kende, da den lægger sig som en hvidlig belægning oven på plantens blade. Svampen angriber det yderste cellelag, hvilket er nok til, at den hæmmer plantens fotosyntese og dermed kan svække planten. Meldug lever af planten og kan derfor ikke udvikle sig på visne blade.

Bekæmpelse af meldug - Du kan bekæmpe meldug på planter ved at fjerne de angrebne dele af planten.

Forebyggelse mod meldug - Du kan forebygge meldug angreb på planter ved at undgå træk og sørge for vanding af planten i tørre perioder, da det vil give den mere modstandskraft.

En række forsøg med bekæmpelse og forebyggelse af meldug angreb har desuden vist, at hvidløgsekstrakt har en god effekt mod meldug.

Gråskimmel

Gråskimmel er en svamp, der i bund og grund findes overalt i haven, men først går til angreb, når plantevæv- eller dele er svækket i forvejen. Det derfor især på ældre blade og visne blomster, at man oplever gråskimmel sprede sig.

De ideelle vækstvilkår for gråskimmel er varmt og fugtigt vejr. Svampen ses ofte overvintre på planter i vækst- og drivhuse.

Kendetegn på gråskimmel - Gråskimmel kan til forveksling minde om meldug, men denne svamp er mere grålig, og har sværere ved at angribe sunde planter.

Bekæmpelse af gråskimmel - Er din plante først angrebet af gråskimmel, så kan du ikke gøre så meget andet end at fjerne de angrebne plantedele. Har gråskimlen spredt sig til planten stængel, vil planten hurtigt gå til grunde, og derfor bør du fjerne planten helt. Gråskimmel kan i øvrigt ved høj luftfugtighed udvikle sig til en forrådnelse, der især ses på tomater, løg og jordbær rundt om i haven.

Forebyggelse mod gråskimmel - Man kan forebygge angreb af gråskimmel ved at sørge for god udluftning i vækst- og drivhuset. Man bør ligeså undgå vanding sent om aftenen, så planten er fugtig henover natten, og undgå at give for meget kvælstofgødning, kaffegrums el.lign.

Rustsvampe

Der findes (desværre) en hel del forskellige rustsvampe. Et fælles kendetegn er, at de har et stort afhængighedsforhold til bestemte typer af planter, som varierer alt efter, hvilken art rustsvamp, der er tale om.

Kendetegn på rustsvamp - Rustsvampe er hyppigst fremtrædende i fugtige perioder og de kan ramme mange forskellige planer. Det visuelle udtryk er brunlige runde plamager, der kan sætte sig på alle plantedele.

Bekæmpelse af rustsvamp - Det er en svær svamp at bekæmpe, så det bedste, du kan gøre, er at vælge plantesorter, som er modstandsdygtige overfor rustsvamp angreb. Du kan bedst muligt bekæmpe svampen ved at fjerne visne blade om efteråret.

Forebyggelse mod rustsvamp - Nogle rustsvampe kan skifte værtsplante henover året, så de den ene del af året lever på én planteart og andre dele af året lever på en anden planteart. Du kan bedst muligt forebygge rustsvamp ved at undgå at plante begge slags værtsplanter i nærheden af hinanden. Det er dog ingen garanti for at undgå svampen.

Rustsvampen Sortrust skifter f.eks. fra korn til berberis, mens andre skifter fra f.eks. anemoner og blommer eller solbær og fyr.

Stråleplet

Stråleplet er en udbredt plantesygdom, der primært rammer roserne i rosenbedet. I de år, hvor juli måned er ekstra fugtig, har stråleplet gode kår for vækst. Det kan være en vanskelig svamp at slippe af med, hvis den først får fat i planterne i din have, eller naboens.

Kendetegn på stråleplet - Stråleplet plantesygdommen er kendt må sine større og mørke plamager på planteblade.

Bekæmpelse af stråleplet - Den bedste måde hvorpå du kan bekæmpe stråleplet angreb er ved at fjerne de angrebne blade hurtigst muligt for at undgå at sprede smitten yderligere. Fjern ligeså vissent løv om efteråret, da stråleplet sporer overvintrer heri.

Forebyggelse mod stråleplet - Du kan forebygge stråleplet angreb på roser ved at vælge modstandsdygtige rosensorter, men også ved at gøde dem moderat med god rosengødning. For meget gødning øger risikoen for angreb, men for lidt gør det selvsamme - find en god middelvej! Du bør ligeså have fokus på rosenjordens drænforhold, men ligeså huske at vande rosenbedet jævnligt i tørre perioder.

Stråleplet har det med at vende tilbage år efter år på de samme planter. Du kan derfor overveje helt at kassere den angrebe plante og erstatte med nogle nye, som er modstandsdygtige over for netop dette svampeangreb.

Ildsot

Ildsot er en bakteriesygdom og skiller sig derfor ud i flokken med ovenstående plantesygdomme, som alle har været svampe.

Ildsot angreb forekommer kun i kernefrugtgruppen, såsom æbler, pærer, hvidtjørn og røn. Bakterien spreder sig især, hvis foråret er fugtigt og varmt.

Kendetegn på ildsot - Ildsot kommer til udtryk ved, at blade og blomster bliver brune og krøllede, men fortsat hænger fast på skuddet. Ildsot kan nemt forveksles med plantesygdommen grå monilla, der viser sig med nogenlunde samme symptomer.

Bekæmpelse af ildsot - Du bekæmper ildsot bedst ved at skære de angrebne plantedele af planten, da den blot på 1 - 2 år kan dræbe planten. Skær mindst 30 - 50 cm mere af en gren, end det, der synligt lader til at være angrebet. Bakterierne kan allerede have spredt sig til den raske del af grenen.

Forebyggelse mod ildsot - Du kan forebygge mod ildsot ved at vaske hænder og desinficere din beskærersaks eller kniv med kogende vand, inden du går videre til den næste gren. Angrebne grene bør straks brændes eller smides i en lukket haveaffaldscontainer.

Skurv på pære- og æbletræer, hhv. æbleskurv og pæreskurv

Skurvangreb ser man hyppigst på frugttræer, som små brune, ru pletter på plantens frugter. Skurv har som sådan ingen betydning for selve udbyttet fra frugttræet, men mere på kvaliteten og det visuelle udtryk af frugten.

Kræft hos træer

Det er specielt gamle æbletræer der bliver ramt af kræft. Det er en alvorlig plantesygdom, der på sigt kan resultere i, at træet går ud.

Kendetegn på kræft hos træer - Kræften skyldes en svamp, som forårsager sår på grene og stammer. Sygdommen kommer til udtryk som svulstlignende udvoksninger, der med tiden bliver større.

Bekæmpelse af kræft i træer - Skær de angrebne plantedele væk med en kniv eller fæld træet, hvis det er meget angrebet af kræft.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Caroline

Caroline er en ægte havenørd der går meget op i årets gang i haven. Ordsproget om at der ikke findes forkert vejr, men kun forkert påklædning har Caroline virkelig taget til sig. Uanset årstiden er hun på vej i haven med det ene eller andet gøremål.

Bedøm denne artikel
16 stemmer, gennemsnit: 4.4 / 5