Beskæring af træer i haven (Gartnerens guide + 10 tips)

I Danmark værner vi om vores privatliv og derfor kan vi også godt lide at grænse vores haver af med et plankeværk eller en hæk. Der findes mange forskellige hæktyper, som er hyppigt set i danske haver. I denne artikel gennemgår vi det oftest stillede spørgsmål om hækklipning. Vi gennemgår de mest kendte hæktyper og giver dig en guide for hvornår og hvordan du klipper din hæk, så du får det flotteste og mest ensartede resultat. Læs med videre og bliv meget klogere på hækklipning.

Af Haveentusiast
Indholdet er opdateret mandag d. 10. maj 2021 og er oprindeligt udgivet søndag d. 2. maj 2021.

Guide - Beskæring af træer

Hos Havekalenderen.dk vil vi gerne gøre det lettere for dig, når du skal i gang med at beskære træer i haven. Derfor gennemgår vi nu hyppigst stillede spørgsmål som haveejere stiller sig selv om træbeskæring. Vi ser blandt andet på:

 • Hvordan vedligeholdelses beskærer man træer?
 • Hvordan opbygnings beskærer man træer?
 • Hvornår er det bedste tidspunkt at beskære træer?
 • Er der forskel på beskæring af frugttræer og ikke frugtbærende træer?
 • Hvilke beskæringsredskaber er bedst at anvende?

Og så får du til slut 10 gode råd om beskæring af træer.

2 typer af beskæring - vedligeholdelses beskæring og opbygningsbeskæring

Når man taler om beskæring af træer, så kan man overordnet tale om to typer beskæring nemlig vedligeholdelses beskæring og opbygningsbeskæring, man kan også sige, at der er tale om beskæring for træets skyld og beskæring for din skyld.

Når vi laver en vedligeholdelses beskæring, så beskærer vi for at få et så sundt træ som muligt. Vi beskærer altså for træets skyld. Vi hjælper det på vej ved at fjerne dødt og beskadiget vækst. Men også ved at sørge for at holde kronen luftigt, så alle grene får rigeligt med sol.

Når vi laver en opbygningsbeskæring, så beskærer vi træer for at tilpasse dem til vores behov. Vi beskærer for at styre størrelse og form på træet og ikke mindst for at give større frugter, når det gælder frugttræer.

Hvordan vedligeholdelses beskærer jeg mine træer?

Når du skal lave en vedligeholdelses beskæring af dine træer, så skal du fjerne grene, der er blevet beskadiget. Det samme gælder for visne grene. Hvis din træ viser tegn på sygdom, så er det vigtigt, at du går træet grundigt igennem og fjerner alt sygt vækst.

Vedligeholdelses beskæring er også at sikre at træets krone forbliver sund. Du holder træet sundt ved at fjerne grene, der vokser indad i kronen, grene der sidder på tværs af hinanden og grene, der vokser lige op af kronen.

Vedligeholdelses beskæring er:

 • Afklipning af beskadigede grene.
 • Afklipning af visne grene.
 • Afklipning af sygdomsramte grene.
 • Afklipning af grene der vokser uhensigtsmæssigt for træets vækst.

Hvordan opbygningsbeskærer jeg mine træer?

Når du laver en opbygningsbeskæring, så beskærer du ikke træet for træets skyld. Du gør det for at tilpasse træet til dine behov. For nogen er vildtvoksende træer en fornøjelse, hvor imod andre finder stor glæde i at kunne forme træet.

Du kan opbygnings beskære på flere måder. Opbygningsbeskæring kan nemlig være alt fra en meget kraftig beskæring og dermed foryngelse af træet. Det kan være, hvis du fjerner vildskud fra podede træer eller hvis du begrænser kronens vækst, så du kan kontrollere størrelse. Men opbygningsbeskæring er også de mere ekstreme former for kontrol af træet, så at lave espaliertræer eller ved at formgive træer, så de bliver til hække eller skulpturelle.

Opbygningsbeskæring er:

 • Hvis du ønsker at forme træet på en bestemt måde. Det kan være du ønsker at lave espaliertræer, formklippe dem som en hæk eller lignende.
 • Hvis du ønsker at tilpasse træets vækst så det ikke fylder for meget. Det kan være ved styning eller tilsvarende.
 • Hvis du poder træer og fjerner vildskud fra hovedstammen.
 • Hvis du laver en kraftig beskæring og dermed forynger træet.
 • Hvis du fjerner grene for at sikre større frugter på de andre.

Bonsai træer. Bonsai er benævnelsen for den japanske teknik, hvorved man formgiver træer, så de holder sig kunstigt små. Bonsai er et klart eksempel på opbygningsbeskæring, hvor mennesket tager fuld kontrol over træet.

Jeg er ikke vant til at beskære træer - hvordan ved jeg, hvilke grene jeg skal fjerne?

Hvis du er ny haveejer eller bare ikke har prøvet at beskære træer før, så kan det virke uoverskueligt at vide, hvor man skal starte og slutte og hvilke grene det egentlig er, man bør fjerne. For nogen er det en kunstform at beskære træer og der er delte meninger om, hvordan man gør det mest optimalt.

Men som udgangspunkt er alle enige om følgende:

Fjern konkurrerende topskud, så du bibeholder en harmonisk trækrone

Ja. Hvis træet har en gren, der vokser lige op i kronen, så er der tale om et konkurrerende topskud. Konkurrerende topskud skal fjernes, da de ellers med tiden vil konkurrere med den nuværende krone.

Vi vil som udgangspunkt gerne have en harmonisk rund trækrone. Det er ikke muligt, hvis du lader konkurrerende topskud vokse. Når du ser et træ i skoven, som har en helt finurlig form, så er det ofte på grund af et konkurrerende topskud, der har fået lov at udvikle sig.

Hav en balance mellem gamle og nye grene

For at holde dit træ sundt, så er det en god idé at stræbe efter en god balance mellem ældre og nye grene. Specielt ved frugttræer er det vigtigt at tænke i balance, da de helt nye grene ikke er frugtbærende endnu og da de ældste grene begynder at give mindre og mindre udbytte.

Beskær dit træ så der kommer luft og lys til kronen

Når du beskærer dit træ, så skal du prøve at forestille dig et endeligt resultat hvor alle grene i stedet for lys og luft. De fleste ved, at det er vigtigt for specielt frugttræer at have en åben krone for, at frugten kan modnes.

Men det er lige så vigtigt, at der kan komme luft til alle grene. Dette gælder ikke kun for frugtbærende træer. En god luftgennemstrømning minimere risikoen for mosdannelser, råd og svampeinfektioner på grenene.

Beskær derfor de grene, der vokser indad i trækronen, men også de grene, der vokser på kryds og tværs af hinanden. Vokser grenene for tæt på hinanden, så opstår der problemer i takt med at grenene vokser sig tykkere.

Fjern også de tidligere nævnte konkurrerende topskud samt alle beskadigede og visne grene. Gør du det, så har du givet dit træ masser af lys ned i kronen.

Hvornår er det bedste tidspunkt at beskærer træer?

I århundrede har vi i Danmark beskåret vores træer i det tidlige forår. Ofte i februar eller marts måned. Vores frugttræer kan godt tåle at blive beskåret på dette tidspunkt, men forskning har vist. at vi faktisk bør begynde at tænke anderledes. når det kommer til beskæring.

I dag taler havefolket meget om JAS perioden. JAS står for juli, august og september. Og det er faktisk det tidspunkt, som forskningen har vist, er det mest optimale tidspunkt for beskæring af ikke kun frugttræer, men de fleste typer træer.

Hvis du beskærer dine træer i sensommeren, så er træet allerede i gang med at genoplade sin batterier eller blomstring og frugtbæring og beskærer du på dette tidspunkt, så er træet bedst gearet til at hele hurtigt, hvilket betyder, at du minimere risikoen for svampesygdomme, råd og lignende.

Er der forskel på beskæring af frugtbærende træer og ikke frugtbærerene træer?

Svaret er dette er både ja og nej. Som udgangspunkt burde der ingen forskel være i beskæringen af frugttræer vs. ikke frugtbærende træer. Træer behøver jo egentlig slet ikke at blive beskåret. Det er noget vi vælger at gøre for, at kunne kontrollere træets vækst og udseende.

Når der er alligevel er en forskel på beskæring af de to trætyper, så skyldes det, at du når du beskærer frugttræer også har en 3. faktor med i dine overvejelser. Du ønsker nemlig at beskære træet, så du får mange og store frugter.

TIP: Du har selv stor kontrol over hvor træet skal sætte de nye skud

Ønsker du at fjerne en gren helt og minimere chancen for nye skud i sårranden, så bør du lægge snittet så tæt på den anden gren som muligt.

Ønsker du til gengæld en tættere krone, så kan du klippe nogle grene midt på. På den måde vil de lave en masse nye skud, som giver dig en tættere krone.

Hvilke redskaber skal jeg bruge, når jeg skal beskærer træer?

Når du beskærer dine træer, så skal du tænke over, at du faktisk laver sår på træet, hver gang du fjerner en gren. Sår som grenen skal bruge kræfter på at hele. Derfor er det vigtigt, at du efterlader så fine sår som muligt.

Når man taler om at beskære træer, så taler man ofte om at lægge et rent snit. Med det menes, at du skal lægge dit snit, så du efterlader en helt jævn overflade.

For at efterlade et rent snit, så skal du have beskæringsredskaber, der er skarpe. Ellers risikere du at lave en ujævn sårrand, som det tager træet meget længere om at hele.

Disse redskaber er gode at have ved hånden, når du skal beskærer træer:

 • Grensav / beskærersav
 • Grensaks / ørnenæb
 • beskærersaks
 • Stige, udveksling- eller teleskopskaft

Brug en grensav eller beskærersav til at beskære de helt tykke grene

Det kan godt kræve mere end ét beskæringsredskab, når du skal have et godt resultat. Vi anbefaler, at du bruger en grensav, der også kaldes en beskærersav, hvis du har helt tykke grene, som du skal have fjernet. Det giver det pæneste resultat.

Husk, at hvis det er hele grene, du ønsker at fjerne, så skal du lægge snittet så tæt på modergrenen som muligt. På den måde laver træet ikke nye skud, hvor du lige har fjernet grenen.

Brug en grensaks eller ørnenæb til grene op til 5 cm i diameter

Hvor grensaven er god til de helt tykke grene, så er en grensaks, også kaldet et ørnenæb rigtig velegnet til mellemtykke grene. En god grensaks kan let bide grene på op til 5 cm i diameter over. Det gør, at du hurtigt kan få fjernet nogle grene uden at skulle bruge tid på at save. Grensaksen sørger også for, at lægge et fint rent snit så træet hurtigt kommer sig igen.

Det kan være en fordel at købe en grensaks eller ørnenæb med udveksling eller teleskopskaft, hvis trækronen sidder højt.

 • En grensaks med udveksling er en grensaks, hvor håndtagene kan forlænges med op til 30 cm. Det betyder, at du får en længere rækkevidde og samtidig har fuld kontrol over grensaksen.
 • En grensaks med teleskopskaft er en grensaks, der er lavet til de helt højtsiddende grene som du ellers kun ville kunne nå med en stige. Et teleskopskaft kan være op til 2 meter langt og kan betjenes mens du står på jorden.

Brug beskærersaksen til finpudsning og smågrene

De fleste beskærersakse kan kun klippe grene på op til 2,5 cm over. Men den har heller ikke behov for at kunne mere. En beskærersaks er meget mindre end en grensaks eller en grensav. Den er på størrelse med en almindelig husholdningssaks og ligger godt i hånden.

Den er perfekt til at fjerne smågrene og kviste, men du vil også kunne bruge den i resten af haven til at fjerne døde blomsterstande, beskære roser mm.

10 gode råd til beskæring af træer

 1. Det er bedst helt at undgå at beskære helt nyplantede træer, før de har haft tid til ordentligt at etablere sig.
 2. På voksne træer tyndes ud i kronen, så der kan komme sol ned til alle grene og ligeledes en ordentlig luftcirkulation da dette minimere sygdomsangreb.
 3. Du skal klippe de grene væk, der enten vokser indad, vokser på tværs af en anden gren og kraftige grene, der vokser lige op.
 4. Du skal sørge for at skabe harmoni i træet, når du beskærer det, så der ikke er grene, der vokser sig for tykke eller i en vinkel, hvor de er til skade for resten af træet.
 5. Tænk over hvor du placere dine snit. Klip grenen over der, hvor du gerne vil have de nye skud til at gro frem.
 6. Når du fjerner hele grene, så klip dem af så tæt på den gren, den gror ud fra. På den måde sender grenen ikke nye skud ud på klippestedet.
 7. Når du lægger dit snit i grenen, så lav rene snit, der let kan gro sammen og læg dem i en vinkel, så regnvand og dug let kan løbe af snitsåret. På den måde undgår du, at der går råd i beskæringsstedet.
 8. Brug en grensaks / ørnenæb til de tykkere grene og en beskærersaks til de mindre grene. Det kan være en god idé at have en sav til de helt tykke grene. Sørg for at dit værktøj er skarpt, så du laver rene sår i træet.
 9. Det er hårdt for træet at komme sig efter en rigtig hård beskæring. Det er derfor bedre, at du foretager mindre beskæringer hvert år frem for en voldsom beskæring med års mellemrum.
 10. De fleste træer kan beskæres i perioden juli til september. Det gælder dog ikke alle træer. Undersøg hvad der er gældende for dine træer, inden du starter beskæringen.
Artiklen er skrevet af
Skriv til Caroline

Caroline er en ægte havenørd der går meget op i årets gang i haven. Ordsproget om at der ikke findes forkert vejr, men kun forkert påklædning har Caroline virkelig taget til sig. Uanset årstiden er hun på vej i haven med det ene eller andet gøremål.

Bedøm denne artikel
29 stemmer, gennemsnit: 4.8 / 5