Havevanding, sådan gør du det bedst & nemmest (+ 10 tips)

Havevanding, sådan gør du det bedst & nemmest (+ 10 tips)

Forlæng de lange sommeraftener i haven ved et bålsted med ristede skumfiduser, snobrød og mange gode snakke i flammernes skær. Bålhygge er for alle, og det sociale, der følger med et bål i haven, kræver naturligvis en god bålplads. Bliv klogere på hvad du skal vide for selv at lave din egen bålplads i haven lige her i artiklen.

Af Havekalenderens haveguru
Indholdet er opdateret tirsdag d. 31. august 2021 og er oprindeligt udgivet onsdag d. 9. juni 2021.

Hvorfor skal planter have vand?

Vi ved nok alle hvorfor planter skal have vand, men ved vi egentligt hvorfor?

Planter har brug for vand til at lave fotosyntese. Vand er derfor essentielt for enhver plantes liv.

Udover at lave fotosyntese, så er det også gennem vandet, at planten optager næringsstoffer og transporterer dem rundt i plantedelene. Nogle planter klarer sig fint med lidt vand , mens andre er mere krævende og har et større behov for vand.

Om sommeren kan det knibe med vand fra himlen og vi må derfor ty til vand fra vandslangen. Vi kan gøre det nemmere for os selv ved at montere en haveslange på en vandspreder, siveslange, spraypistol el.lign., men ligemeget hvad, så skal havevandingen udføres, når den naturlige regn udebliver…

Hvad sker der med planten, hvis den ikke får nok vand?

En plante der mangler vand bliver stresset. Vandmangel kan ses, når plantens blade hænger trist. De mister deres saftspænding og nogle planter ruller tilmed deres plade sammen, i et forsøg på, at mindre deres fordampning.

På en stresset plante der mangler vand, vil det næste skridt være, at bladene visner og nogle planter vil vise tydelig tegn på mangel af næring. I sidste ende vil planten dø, hvis den ikke får tilført lidt kunstig regn med vandslangen.

Vidste du, at en plante der i kortere eller længere perioder udsættes for tørkestress bliver mere modtagelse for sygdomme og skadedyr? En stærk og sund plante kan bedre modstå trusler, end en svag og stress plante, der mangler vand. Husk din havevanding!

Gartnerens tips til havevanding i haven

Havevanding bør udføres med omtanke, så det ikke blot bliver tilfældige sjatter rundt omkring i haven. Der skal struktur i din vanding, så du sparer penge, men også giver planterne den rette mængde vand.

Undgå sjatvanding rundt omkring i haven

Vander du lidt, men ofte, så vil det meste af vandet fordampe på jordens overflade, inden det siver ned i jorden og gør gavn.

Du kan med stor fordel vande færre gange, men give en reel grundvanding hver gang, du vander. En grundvanding tilsvarer ca. 30 mm vand, og dermed bør en grundvanding bestå af 30 liter vand pr m2.

Vand haven morgen eller aften

Planterne i haven får absolut mest glæde af ens vanding, hvis de får vandet først eller sidst på dagen, hvor fordampningen er mindst.

Vander du planterne midt på dagen, hvor solen står højest på himlen, svarer det til, at du hælder vand på en lunken stegepande. En del vand vil fordampe førend panden køles ned. Det er samme scenarie der udspiller sig med din havejord.

Mærk efter om jorden føles tør

Er du i tvivl om hvorvidt der er behov for en vanding eller ej, så stik fingeren i jorden og mærk efter.

Jorden kan på overfladen synes tør, men lidt længere nede, hvor planterne har deres rødder, kan der fortsat være fugtigt og køligt.

Du kan også besøge DMI.dk og her blive klogere på hvorvidt der er risiko for tørke i dit område. Søg efter DMI tørkeindeks.

Opsaml og vand med regnvand

Har du et skur, en carport eller adgang til nedløbsrøret fra taget, så kan du med fordel opsamle regnvandet, der kan bruges til vanding af krukker, drivhus, fritstående planter osv.

Der er mange penge at spare på vandregningen ved at vande med regnvand i haven.

Beplant haven efter jordens fugtniveau

Med tiden lærer man sin have at kende og får formentlig en nogenlunde idé om hvor i haven der er tørt og hvor der er fugtigt.

Du kan med fordel tænke over valg af beplantning ud fra jordtypen. Trives planten i tør eller fugtig jord? Du kan (næsten) slippe for vanding af planter der trives selv i tør jord.

Vand kun om nødvendigt og kun de planter, der ikke kan klare sig uden vand

I tørkeperioder vil vandværkerner (og din pengepung) sætte stor pris på, at du prioriterer din havevanding.

Vand kun de steder hvor det er nødvendigt. Det kunne f.eks. være:

 • Planter i drivhuset
 • Planter i krukker og potter
 • Planter i køkkenhaven
 • Nyplantede træer og buske

Spring det gamle æbletræ over, da det næppe har et livsnødvendigt behov for ekstra vanding. Dets rødder skal nok finde fugt i jorden.

Dæk jorden til og hold på fugten

Du kan med fordel dække jorden til med halm, græsafklip, flis el.lign. materiale, der kan holde på jordens fugtighed. Behovet for vanding i overdækkede områder vil være langt mindre.

En anden (stor) fordel ved overdækkede områder i haven er, at det begrænser mængden af spirende ukrudt.

6 måder hvorpå du kan vande haven

Hvilken vandingsmetode du skal vælge afhænger af hvor i haven du vil vande.

Før du køber dig fattig i vandingsudstyr til haven, så bør du gøre dig det klart, hvad du rent faktisk har behov for.

Der findes mange forskellige og smarte vandingsprodukter på markedet. Hver og en egner de sig til forskellige formål. Af metoder kan nævnes:

 1. Vandkande
 2. Haveslange
 3. Vippevander, vandspreder el. sprinkler
 4. Siveslange
 5. Drypvanding
 6. Vandingspose

Læs mere om de forskellige vandingsmetoder nedenfor

Havevanding med vandkande

 • God til mindre vandingsopgaver i haven.
 • Let at transportere til steder i haven hvor haveslangen ikke kan nå.
 • Nem montering af brusehoved, så vandet spredes i bløde stråler og ikke skyller det øverste jordlag væk eller laver fordybninger i jorden.

Havevanding med haveslange

 • Perfekt til at vande krukker samt i drivhuset og i køkkenhaven.
 • Mange muligheder for tilkobling af forskellige vandingsenheder som brusehoved, vippevander, siveslange, sprinkler o.lign.
 • Kan nå rundt i hele haven, hvis den er lang nok.

Havevanding med vippevander

 • Den bedste vanding af større arealer i haven.
 • God til køkkenhaven og nyplantede staudebede.
 • Transportabel vanding der nemt kan flyttes rundt i haven efter behov.
 • Stort vandspild, da meget vand fordamper, inden det trænger ned i jorden.

Du bør være opmærksom på, at planter som roser, sommerblomster, pæoner og enkelte stauder ikke bryder sig om vand fra oven. Blomsterne bliver ødelagt. Denne type planter med store blomster bør vandets direkte på jorden omkring dem i stedet.

Havevanding med siveslange

En siveslange minder om en vandslange, men den har mange små huller i. Slangen lægges på jorden og her siver vandet ud og trænger hurtigt ned i havejorden.

 • Minimalt vandspil.
 • Kan kobles op med et vandingsur og dermed bliver havevanding automatiseret.
 • Mulighed for automatisering af havevanding ved at koble siveslangen på en vandingscomputer.
 • Den vander kun et lille areal ad gangen.
 • Den er besværlig at flytte rundt på.

Du kan med fordel lægge en siveslange ud ved en nyplantet hæk det første år eller i køkkenhaven, hvis man har sået enkelte rækker med grøntsager, der kræver meget vand.

Havevanding med drypvanding

Drypvanding adskiller sig lidt fra en siveslange, men de to vandingssystemer minder dog om hinanden. Begge metoder er beregnet til længerevarende vanding, men med lidt vand af gangen.

Ved drypvanding kobler man tynde drypslanger til en hovedslange, der har forbindelse til vandhanen. For enden af drypslanger er der typisk et spyd med en dyse. Når der tændes for vandet vil det finde vej ud i drypslangens dyse og dermed vande planten.

 • Minimalt vandspild.
 • Høj præcision af hvor der vandes.
 • Mulighed for tilslutning af beholder med flydende gødning og en pumpe, som blander gødning med vandingsvandet.
 • Mulighed for automatisering af vanding med et vandingsur.
 • Den bedste vanding til planter i drivhus samt til dem i krukker og potter rundt omkring i haven.

Havevanding med vandingspose

Det er nok sjældent man ser en vandingspose blive anvendt i private haver, men det er immervæk en smart metode, som burde være mere udbredt.

En vandingspose monteres omkring stammen eller de pæle, som træet er bundet til. Vandingsposen fyldes med vand ca. 2 gange om ugen og sørger selv for, at det nyplantede træ får tilført vand med minimalt vandspild.

 • Den bedste vanding af nye træer i haven.
 • Effektiv vanding med minimalt spild.
 • Vandingsposen skal fyldes med vand 2 gange om ugen.

Hvor skal jeg vande i haven?

Du skal vande de stedet i haven, hvor planterne vil gå til, hvis de ikke får den ekstra vanding de har brug for. Alle andre steder kan du sagtens spare på de dyre vanddråber, uden at planterne tager synderlige skade.

Den bedste havevanding bør derfor tage udgangspunkt i en god prioritering, så de dyre dråber bruges rigtigt.

Du skal huske at vande her:

 • Køkkenhaven
 • Drivhuset
 • En nysået græsplæne (el. nylagt rullegræs plæne)
 • Krukker
 • Roser
 • Staudebedet
 • Nyplantede træer, buske og hække

Vanding i køkkenhaven

I køkkenhaven dyrker vi grøntsager der kræver vand. Hvis planterne mangler vand, går væksten i stå og udbyttet bliver skuffende lille.

Det er derfor vigtigt, at planterne får rigelig med vand, så de får en sund vækst og jorden ikke tørrer helt ud.

Dyrker du køkkenhaven i højbed, så skal du være ekstra opmærksom på vanding. Jorden i højbedet opvarmes af solens stråler, når de rammer højbedets sider, og dermed øges fordampningen. Husk vanding af dine højbede i køkkenhaven!

Vanding i drivhuset

Planter i et drivhus kan ikke klare sig specielt længe uden vand. Solens stråler vil henover dagen opvarme glashuset og fordampningen er derfor enorm.

Man skal jo også huske på, at selv om det regner udenfor, så skal man stadigvæk sørge for at vande planterne i drivhuset.

Pga. den høje temperatur har planter og jord i et drivhus en ekstra høj fordampning. Det derfor vigtigt, at du altid har vand klar til tørre perioder. Der skal ofte vandes hver dag.

Dyrker du i en kapilærkasse, kan du nøjes med at fylde den op 1 - 2 gange om ugen. Alternativt kan du overveje drypvanding kombineret med et vandingsur, så du kan vande hver morgen eller aften.

Vanding af græsplænen (nysået el. nylagt)

Bemærk, at jeg på ingen måde anbefaler vanding af en veletableret græsplæne. Punktet her er derfor udelukkende tiltænkt vanding af en nysået eller nylagt plæne. Nylagt rullegræs eller nysåede græsfrø har selvfølgelig behov for vand indtil plænen er etableret.

En periode med masser af sol og ingen regn kan få selv den fineste grønne græsplæne til at fremstå gul, tør og stikkende.

Græsset kan næsten se dødt ud. Det sker dog sjældent, at det dør helt hen pga. vandmangel i en kortere periode - omend synet bestemt ikke er kønt...

Plænegræs er robust og vedholdende og kan godt tåle lange perioder med tørke. Væksten går i stå, men så snart regnen kommer, bliver den hurtig grøn igen.

Har du netop lagt rullegræs eller strøet græsfrø ud i haven, så bør du vande. Du bør dog spare på vandet og blot lade den etablerede plæne blive gul og vissen. Den etablerede græsplæne skal nok klare den.

Vanding af planter i krukker

Har du krukker stående på terrassen med sommerblomster, grøntsager, krydderurter el.lign., så kommer du ikke udenom en ekstra vanding eller to - om ugen.

I takt med at solen opvarmer krukkerne vil jordtemperaturen stige og fordampningen sættes i vejret. Af denne årsag kræver krukkeplanter lidt ekstra kærlighed i form af vand.

Vidste du, at store krukker holder bedre på fugten end små krukker? De har selvsagt en større jordvolumen, og jorden tørrer derfor ikke nær så hurtigt, som i en lille krukke.

Når det kommer til sommerblomster i krukker, så foretrækker de en fugtig jord. Enkelte sorter tåler kortvarige perioder med udtørring, men de skal vandes i de varme sommerperioder.

Det øverste jordlag kan fremstå tørt, så stik en finger i jorden og mærk om den er tør 1 - 2 cm. E jorden tør et par cm nede, så skal der vandes.

Er du væk et par dage, kan du stille krukkerne på en skyggefuld placering. Er du væk i en længere periode, må du spørge din nabo eller andre til hjælp med vandingen. Du kan jo også tilbyde din hjælp den anden vej.

Vanding af roser i haven

Vejen til sunde roser i haven er en fugtig jord. Roser trives dårligt i en tør jord.

Du bør give dine roser en grundvanding (30 mm vand) i foråret og et par gange henover sommerperioden, hvis sommeren viser sig at være mere varm og tør, end våd og fugtig.

Roser er ikke glade for vanding fra oven med sprinkler, vippevander, haveslange el.lign. Roser elsker derimod vand direkte på jorden omkring dem. Vander du rosens blomster vil de klaske sammen og blive grimme.

Vanding af staudebedet

Et nyplantet staudebed i haven bør også have lidt ekstra kærlighed i sin spæde opstart og etablering i jorden. Du bør derfor vande bedet i specielt de tørre perioder.

Når først er staudebed er etableret burde det kunne klare sig selv og blive selvforsynende med vand.

At skabe det perfekte bed uden behov for ekstra vanding handler i høj grad om, at tilpasse sorterne til plantestedet, så man kun planter tørketålende stauder på de soleksponerede steder.

Vanding af træer, buske og hække (nyplantede)

Når det kommer til prioritering, så bør træer, buske og hække være sidst på listen. De har formentlig stået der i mange år og deres rodnet burde derfor være nok veludviklet til, at de kan finde og optage den krævede mængde vand fra et stort område.

Der kan selvfølgelig være forskel på forskellige sorters tørketolerance, men udgangspunktet bør være, at man ikke vander veletablerede træer, buske og hække i haven.

Er der tale om nyplantede træer, buske og hække, er det dog en helt anden historie. Her skal der vand til, så de ikke tager skade, eller i værste fald dør i en tørkeperiode.

 1. Nyplantede buske og hække skal vandes det første år.
 2. Nyplantede mindre træer skal vandes de første to år.
 3. Nyplantede større træer skal vandes de første tre år.

Gartnerens 10 tips til havevanding

Vil du undgå, at dine planter i haven hænger med hovedet om sommeren, skal de have masser af vand.

Men hvor meget, eller hvor ofte skal de vandes? Skal du vande oppefra eller nedefra?

Læs videre herunder og få gartneres tips til havevanding:

 1. Hold en konstant fugtighed i jorden

  De fleste planter i din have er afhængige af, at jordens fugtighed er konstant. En let udtørring mellem dine vandinger fremmer dog imidlertid planternes rodvækst, da de søger efter vand.

 2. Vand færre gange, men mere omhyggeligt

  I et blomsterbed vil det som regel være tilstrækkeligt med en til to vendinger om ugen. Sørg for en god grundvanding (30 mm vand) fremfor halvhjertede vandinger henover ugen.

 3. Vand morgen eller aften (ikke midt på dagen)

  Hælder du vand på en afkølet jord morgen eller aften, så fordamper der mindre vand end hvis du hælder vand på en varm jord i dagtimerne.

  Vander du om aftenen vil dine planter have mange timer til at optage vandet inden solen igen bager på jorden.

 4. Vand ikke bladene, men hold dem tørre

  Våde blade bliver til syge blade.

  Hvis dine blade i haven er våde henover natten, kan der opstå bladskimmelsygdomme.

  Vander du planter, så deres blade er våde i solen, så er der risiko for, at de får brændemærker. De små vanddråber har samme virkning som et forstørrelsesglas.

 5. Giv den rette mængde vand

  Du bør altid sikre dig, at du udfører en behovstilpasset havevanding. Sagt med andre ord, så skal vandet kunne nå ud til rødderne i tilstrækkelige mængder.

  Små vandmængder vil ofte kun dække de øverste centimeter af jorden og ikke nå ned til rødderne.

 6. Vand med større vandmængder over tid

  Vand vil på en tør jord være lidt tid om at trænge ned. Du kan derfor med fordel vande en plante lidt, gå til den næste og så retur igen til den første.

  Med denne vandteknik vil de dyrebare dråber ikke løbe henover jorden og væk.

 7. Vand målrettet, men fordel omkring planten

  Vidste du, at vander du på samme del af rødderne, så får planten en ensidig rodvækst og dermed dårlige optagelse af næringsstoffer i jorden.

  Du bør derfor vande omkring planten og fordele vandet over hele vandingsområdet.

 8. Med automatisk havevanding sparer du penge

  Du bør altid vande i nødvendigt omfang, men hvorfor ikke gøre det billigere og nemmere for en selv?

  Overvej et automatisk vandingssystem med jordfugtighedssensor, så der vandes intelligent og kun ved behov.

 9. Undgå at overvande

  Dine planter har paradoksalt nok brug for ilt. Overvanding tvinger den ilt, som rødderne skal bruge til at ånde, ud af jorden og cellerne i rødderne drunker uden ilt. Vand derfor med sund fornuft in mente.

 10. Vælg den rigtige plantejord

  Skal du til at plante nye planter, så bør du vælge en plantejord med lermineraler.

  En god plantejord kan bedre udvide sig og dermed holder den bedre og mere ensartet på vandet.

  Men, man bør dog overveje det nøje, da man i de våde somre og om vinteren nok skal etablere dræn for at forhindre, at planterne drunker.

Konklusion

Jeg håber at du har fundet min artikel omkring havevanding spændende. Jeg håber selvfølgelig også, at du kan bruge et par af de tips, som jeg afslutningsvis har videregivet fra gartneren jeg konsulterer.

Vanding i haven er ikke nogen større videnskab og bør nok ej heller betragtes således, omend der findes mange gode vandingsmetoder derude.

Jeg har altid selv foretrukket en automatiseret vanding i min have og anvender selv både vandkande, siveslange og drypvanding.

10 ofte stillede spørgsmål til havevanding

Tager min plante skade at tørkeperioder?

En plante der over kortere eller længere perioder udsættes for tørkestress og mangel på vand, vil være mere modtagelig overfor sygdomme og skadedyr.

Kan jeg vande planter for meget?

Ja, du kan godt vande planter for meget, da planternes rødder har brug for ilt. En overvanding tvinger den ilt, som rødderne skal bruge til at ånde, ud af jorden og cellerne i rødderne drukner uden ilt.

Hvorfor ruller planten bladene sammen?

En plante ruller bladene sammen i et forsøg på at formindske fordampningen af vand. Det er typisk ved vandmangel, at en plante ruller sine blade sammen i et forsøg på overlevelse.

Hvordan vander jeg planter med en siveslange?

Man vander planter med en siveslange ved at lægge slangen tæt på stammen nede ved jorden. Når man tænder for vandet vil vandet pible ud af hele de små huller i siveslangen og dermed dryppe ned på jorden.

Hvordan vander jeg krukkeplanter i ferien?

Du kan spørge naboen om de vil vande dine plantekrukker i ferien, men ellers kan du sætte dem i skyggen. Vand dem godt inden afrejse og placer dem i skyggen, så burde de kunne klare en uges tid, men nok ikke meget længere.

Hvordan vander jeg bedst planter i krukker og potter?

Den bedste vandingsmetode til at vande planter i krukker og potter er enten med vandkande, haveslange eller ved drypvanding. Både vandkande og haveslange kræver din tilstedeværelse og tid. Ved drypvanding kan du opsætte et vandingsur, der tænder og slukker for vandet. Har du mange planter i krukker og potter kan du med fordel vælge drypvanding.

Hvordan skal jeg vande en plante?

Du skal vande hele vejen rundt om planten, så den ikke får en ensidig rodvækst. Rodnettet vokser altid i retning af vandet, hvorfor du bør vande hele vejen omkring planten, så den får et cirkulært rodnet under jorden.

Hvordan foregår drypvanding af planter?

Drypvanding foregår ved at man lægger sin drypslange ud i området man vil vande. Herefter sættes de små spyd i jorden, så de står tæt på plantens hovedstamme. Tænd for vandet og vandet vil dryppe ud af spyddets dysse og fugte jorden ved planten.

Hvor meget er en grundvanding?

En grundvanding er 30 mm vand, der svarer til 30 liter vand pr m2.

Hvad er forskellen på en siveslange og drypvanding?

Forskellen på en siveslange og drypvanding er, at en siveslange har små huller i selve slangen og drypvanding har små afstikker-slanger, der sættes ned i krukker og/eller jorden ved planten. Begge vandingsmetoder foregår med dryp, men et drypvandingssystem er mere præcist.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Caroline

Caroline er en ægte havenørd der går meget op i årets gang i haven. Ordsproget om at der ikke findes forkert vejr, men kun forkert påklædning har Caroline virkelig taget til sig. Uanset årstiden er hun på vej i haven med det ene eller andet gøremål.

Bedøm denne artikel
24 stemmer, gennemsnit: 4.6 / 5