Spindemøl i haven, sådan slipper du for dem (Gartnerens råd)

Spindemøl er de små dyr, spindemøllelarver, der kan vikle et træ ind i et kæmpe hvidt spind, der æder alle bladene og giver træet et trist udtryk. Bliv klogere på, om larverne gør nogen skade - og hvad du gør ved dem, når de har overtaget træet. Læs mere lige her i artiklen omkring spindemøl i haven.

Af Haveentusiast
Indholdet er opdateret torsdag d. 10. juni 2021 og er oprindeligt udgivet torsdag d. 3. juni 2021.

Hvad er spindemøl, spindemøllelarver?

Spindemøl tilhører gruppen småsommerfugle, der har udviklet en speciel teknik - fællesspindet.

De mange små larver arbejder sammen om et fællesspind, som beskytter dem mod at blive spist af fugle, alt imens de selv æder af de indspundne bladene på træerne.

Der findes mange forskellige arter af spindemøl, der hver især angriber forskellige træsorter.

En vigtigt detalje omkring spindemøl vil være, at det er larverne, der spiser træernes blade. Når først spindemøllelarverne har forputtet sig og senere hen er blevet til voksne spindemøl, ødelægger de ikke længere planterne.

Man kan fra tid til anden opleve, at larverne forvilder sig ind i bolien, men de gør altså ikke nogen skade.

Har jeg spindemøl i træerne?

Er dit træ godt på vej til at blive viklet ind i et tæt spind, så det er næsten helt hvidt? Måske det står nøgent uden blade, og hænger der små sorte eller lyserøde, larver ned fra træet?

Så har du med stor sandsynlighed fået spindemøl og spindemøllelarver larver i haven!

Hvornår kommer der spindemøl i haven?

Man ser typisk spindemøl dukke op i træerne fra slutningen af maj og til midten af juni. Det er ligeså i denne periode, at de hvide spind omkring træerne er mest markante og iøjnefaldende.

Når vi nærmer os slutningen af juni vil spindemøllelarverne forpuppe sig, og henover sommeren begynder de at flyve rundt i haven.

Hvordan formerer spindemøl sig? Spindemøllene lægger MANGE æg ad gangen og placerer dem under et beskyttende skjold. Æggene klækker faktisk allerede i efteråret, men det er først det følgende forår, at larverne kommer frem og begynder deres hærgen.

Hvilke træer i haven kan blive angrebet af spindemøl?

Man kan opleve spindemøl angreb i flere forskellige træsorter, og man finder dem typisk i:

 • Hæg, læhegnsplanten
 • Tjørn
 • Rønnebærtræer
 • Benved
 • Æbletræer
 • Slåen
 • Blommetræer
 • … samt i div. frugttræer

Kan en og samme art af spindemøl angribe alle træer? Nogle spindemøl arter angriber blot en bestemt type træ, f.eks. de spindemøl, der lever på æbletræer. Andre spindemøl er mere altspisende og kan ses i både rønnebær, kirsebær, tjørn og hæg.

Ser vi 20 år tilbage i tiden, så kom spindemøl sjældent igen på det samme træ mere end to år i træk. Dette har dog ændret sig, så der i dag er en stor tendens til, at spindemøllelarverne hærger de samme træer år efter år.

Hvorfor de samme træer bliver angrebet år efter år af spindemøl findes der ikke nogen videnskabelig forklaring på. En teori kunne være, at spindemøllenes cyklus ikke længere er synkroniseret med nogle af deres naturlige fjender...

Ødelægger spindemøl mine træer i haven?

Spindemøllelarver kan spise alt det grønne på et træ, så det til sidst er helt afløvet og bart for blade. Det vil fremprovokere træets sankthansskud, der er nogle små knopper, der er anlæg til nye blade.

De små sankthansskud vil typisk ligge gemt ved hver bladstilk vinteren over og først blive aktiveret det næste forår. Men når spindemøllelarverne har spist træets blade, springer dets sankthansskud ud, og allerede senere på sommeren vil træerne igen have grønne blade.

Frygt ej, dine træer skal nok gå i gang med at lave nye bladanlæg, så det får flotte blade igen til næste år.

Er dit frugttræ angrebet af spindemøl, så vil det som oftest blot betyde, at dets frugter bliver mindre end normalt, da frugttræet ikke har nogen fotosyntese i en periode.

Næste års blade vil formentlig være lidt mindre end normalt, men udgangspunktet er, at spindemøl ikke ødelægger selve træet. Dog vil et træ, der har været angrebet år efter år, formentlig blive stresset og svækket.

Hvordan bekæmper jeg spindemøl i havens træer?

Spindemøllets hvide fællesspind får ikke noget træ til at fremstå specielt velholdt. Dertil kan gentagne angreb, år efter år, svække træet. Det er derfor en god idé og tage en aktiv kamp med spindemøl i havens træer.

De 3 bedste måder at bekæmpe spindemøl er:

 1. Tiltræk fugle til haven - Fugle elsker spindemøllelarver og slår sig altid gerne ned i områder med meget mad. Sørg derfor for gode vilkår for fuglene i haven. Byg en stærekasse, fuglehus el.lign., så fuglene har et sted at slå sig ned. Herefter skal de nok finde maden - spindemøllelarverne i dine træer.
 2. Sats på biodiversiteten i haven - Arbejd aktivt med havens biodiversitet og sørg for forskellige beplantning, der giver gode forhold for nogle af larvernes naturlige fjender. Bl.a. snyltehvepse, mejser og musvitte spider spindemøl, hvis de kan få fat på dem.
 3. Bryd larvens spind - Riv spindemøllenes fællesspind i stykker, så fuglene lettere kan få fat på larverne og spise dem. Du kan også spule bladene med en kraftig vandstråle, eller bruge en stiv kost. Pas på frugttræernes frugt!

Hvordan forebygger jeg mod spindemøl?

Du kan forebygge mod spindemøl i haven ved at arbejde med havens biodiversitet eller anvende et bekæmpelsesmiddel.

En øget biodiversitet er en ongoing proces og kan forbedres år efter år.

Vil du bekæmpe spindemøl med bekæmpelsesmidler, så skal du gå i gang tidligt på sæsonen, og ikke først i maj-juni, når larverne gør sig synlige med deres hvide fællesspind på træerne.

Der findes både en bakterie og et hormon, der virker mod de uønskede spindemøllelarver. Begge bekæmpelsesmidler er biologiske.

Midlet sprøjtes ud over de angreb træer og vil herefter ramme de små lyserøde og sorte larve. Juvenilhormonet påvirker larvens udvikling, når de skifter hud.

Konklusion

Jeg håber at du er blevet klogere på de små larver i træerne og deres hvide spind. Der er tale om spindemøllelarver, der spiser bladene på træerne.

Herhjemme oplever vi spindemøl i havens æbletræer, og vi klipper de angrebne blade og grene af, år efter år.

Vi har forsøgt os med en klassisk hjemmelavet insektsæbe, men uden held. Det fysiske afklip af angrebne grene og blade lader til at være den bedste bekæmpelse af spindemøl.

Artiklen er skrevet af
Skriv til Caroline

Caroline er en ægte havenørd der går meget op i årets gang i haven. Ordsproget om at der ikke findes forkert vejr, men kun forkert påklædning har Caroline virkelig taget til sig. Uanset årstiden er hun på vej i haven med det ene eller andet gøremål.

7 ofte stillede spørgsmål om spindemøl i haven

Nej, insektsæbe er ikke specielt effektiv mod spindemøl. Afklip af angrebne grene og blade samt ødelæggelse af det hvide spind er langt mere effektivt.

Ja, der kommer fine nye blade på dine træer til næste år. Bladene kan blive lidt mindre end normalt, men træet bliver ikke ødelagt. Du vil formentlig også opleve, at træets sankthansskud springer ud og det får flotte grønne blade i slutningen af sommeren.

Ja, spindemøl kan godt tåle frost. Spindemøllelarvernes æg udklækkes i efteråret, men de nye små larver begynder først deres hærgen i det kommende forår. Af samme årsag kan spindemøl godt tåle frost.

Ja, du kan godt forebygge mod spindemøl. Udbyg havens biodiversitet år efter år eller brug et bekæmpelsesmiddel tidligt på sæsonen, før larverne gør sig synlige med hvidt spind, men fortsat æder og er i vækst.

Spindemøllelarvens naturlige fjender er bl.a. snyltehvepse, mejser og musvitter.

Ja, det hjælper på bekæmpelsen af spindemøl, hvis du ødelægger dets fællesspind. Ødelægges det hvide spind kan fugle lettere få fat i dem og spise dem.

Ja, du får æbler på dit æbletræ, men æblerne bliver lidt mindre end normalt, da træet ikke har nogen fotosyntese i en periode.

Bedøm denne artikel
17 stemmer, gennemsnit: 4.7 / 5